top of page

RE/MAX PORT

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Max Port Gayrimenkul LTD (REMAX Port) olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini öncelikli olarak görmekte ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını hedefleyerek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve işlenmesini sağlamak amacıyla bilgilendirme yapmayı önemsiyoruz.

24 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 6698 sayılı Kanun numarasıyla bilinen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde bireylerin özel hayatının gizliliğini ve temel haklarını korumayı, aynı zamanda kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere belirli yükümlülükler getirmeyi ve bu süreçlerde uyulması gereken usul ve esasları tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Max Port Gayrimenkul LTD olarak, KVKK'nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizi belirlenen sınırlar dahilinde işleyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Şirketimiz ve bağlı grup şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız esnasında, kişisel verileriniz çeşitli kanallar vasıtasıyla, ister otomatik ister otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir. Bu süreçte, hizmetlerimizin ve ticari faaliyetlerimizin gereklilikleri doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sizin tercih, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza uygun şekilde kişiselleştirilmesi, hukuki ve ticari güvenliğimizin temini gibi amaçlarla işlenebilir ve KVKK'nın 8. ve 9. maddeleri gereğince belirlenen şartlar altında gerekli hallerde ilgili taraflarla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir biçimde ifa edilebilmesi amacıyla ilgili yasal çerçevede toplanır ve işlenir. Genel olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi açık rızanıza bağlıdır; ancak, KVKK tarafından öngörülen bazı durumlar haricinde, açık rızanız olmadan da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, onayınızla çeşitli kanallar aracılığıyla toplanabilir. Max Port Gayrimenkul LTD (REMAX Port) müşterisi olarak hizmetlerimizden yararlanmanız, Gizlilik Politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelir ve bu politikalar, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesiyle ilgili detaylı düzenlemeler içerir.

KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar ve başvuru formuna ilişkin detaylı bilgiye "ofis@remaxport.com.tr" e-posta adresimiz üzerinden ulaşarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme, silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi haklara sahipsiniz.

Daha Fazla Bilgi Alın

Formunuz alındı.

bottom of page